Visueel kunstenaar, interieurfotografie en webdesign. Altijd vanuit een beeldend perpectief. Bij iedere dicipline gaat het om een tot in de puntjes uitgedacht beeld. Dat is mijn werk en mijn kracht. Op dat vlak kan ik je het beste helpen.

 

 

Torenstraat 7, 1981 BC Velsen-zuid | T 06 - 53379872 | E info@fosfotografie.com